Prashant Khemka

Prashant Khemka

Founder, White Oak Capital Management
Biography

Biography

Education

MBA, Vanderbilt, 1998